Subscrie la newsletter
Înregistrare

Dacă aveţi cec-uri sau Bilete la Ordin refuzate la plată de către beneficiarii produselor / serviciilor dumneavoastră, trimiteţi o "sesizare" la: flux@antitepari.ro
Start Buletinul Insolventei VASLUI AGRO LORY-TYM SRL - notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei

AGRO LORY-TYM SRL - notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei

Textul integral, care cuprinde informaţii detaliate (administrator/lichidator judiciar, termen pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor, formalităţi), este accesibil EXCLUSIV ABONAŢILOR (detalii aici)
 
CUI: 17250141
Data emiterii: 08.05.2009
Data publicării în BPI: 22.05.2009
{mosgoogle right}

1 .Număr dosar 676/89/2009, Tribunalul Vaslui, Judecător-sindic Jan Crudu.

2.Debitor: SC Agro Lory-Tym SRL, cu sediul în loc. Găgeşti, jud. Vaslui, CUI 17250141, J37/157/2005.

3.Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Agro Lory-Tym SRL, cu sediul în loc. Găgeşti, jud. Vaslui, CUI 17250141, J37/157/2005, conform Sentinţei civile nr.221/F/29.04.2009, pronunţată de Tribunalul Vaslui, în dosar nr.676/89/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.(4) sau alin.(6) şi art.35 din acelaşi act normativ, notifică:

4.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Agro Lory-Tym SRL, prin Sentinţa civilă nr. 221/F pronunţată de Tribunalul Vaslui, în dosar nr. 676/89/2009.

5.Debitorul SC Agro Lory-Tym SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

6.Creditorii debitorului SC Agro Lory-Tym SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 29.06.2009. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 29.07.2009. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 28.08.2009.

7.Se notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar, mun. Vaslui, str. Ing. Badea Romeo, nr.55, jud. Vaslui, data 07.08.2009, ora 12.00, având ca ordine de zi:

prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor şi a Preşedintelui Comitetului creditorilor; confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic; stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar; punerea în discuţie a eventualelor propuneri de reorganizare a activităţii debitoarei pe bază de plan; supunerea spre aprobare (dacă este cazul) a raportului administratorului judiciar prin care se propune intrarea în faliment a debitorului; aprobarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului, întocmit de administratorul judiciar.

ANTIŢEPARI VĂ RECOMANDĂ