Subscrie la newsletter
Înregistrare

Dacă aveţi cec-uri sau Bilete la Ordin refuzate la plată de către beneficiarii produselor / serviciilor dumneavoastră, trimiteţi o "sesizare" la: flux@antitepari.ro
Start Buletinul Insolventei TELEORMAN SOCIETATEA AGRICOLA AGRO-LACT BELCIUG - notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

SOCIETATEA AGRICOLA AGRO-LACT BELCIUG - notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 14246154
Data emiterii: 07.05.2010
Data publicării în BPI: 21.05.2010


1.Date privind dosarul: nr.dosar: 1253/87/2010, Tribunalul Teleorman, Secţia Comercială, Judecător - sindic Gudac Petrică.
2.Arhiva/registratura instanţei: adresa: Tribunalul Teleorman, str. Independentei, nr.22, Alexandria, jud. Teleorman. 3.1.Debitor: Societatea Agricolă Agro-Lact Belciug, cu sediul social în Necşeşti, jud. Teleorman, CIF 14246154.
3.2.Administrator special: nedesemnat.
4.Administrator judiciar: Expert Com SPRL, cu sediul social: Calea Unirii, nr.32, Craiova, Dolj, RSP 0067 tel./fax: 0251/531202, reprezentată de Orheiu Constantin.
5.Subscrisa Expert Com SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Societatea Agricolă Agro-Lact Belciug desemnat de Tribunalul Teleorman, Secţia Comercială, în dosarul 1253/87/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
6.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului Societatea Agricolă Agro-Lact Belciug, prin sentinţa nr.379 din data de 28.04.2010, pronunţată de Tribunalul Teleorman, Secţia Comercială, în dosarul 1253/87/2010.
6.1.Creditorii debitorului Societatea Agricolă Agro-Lact Belciug, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită înregistrarea cererilor pentru admiterea creanţelor la 18.06.2010. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar la 12.07.2010. termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii la 23.07.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 26.07.2010. Temenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 02.08.2010.
Informaţii suplimentare: Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.

ANTIŢEPARI VĂ RECOMANDĂ