Subscrie la newsletter
Înregistrare

Dacă aveţi cec-uri sau Bilete la Ordin refuzate la plată de către beneficiarii produselor / serviciilor dumneavoastră, trimiteţi o "sesizare" la: flux@antitepari.ro
Start Buletinul Insolventei SIBIU SIRA SRL - notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

SIRA SRL - notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

Textul integral, care cuprinde informaţii detaliate (administrator/lichidator judiciar, termen pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor, formalităţi), este accesibil EXCLUSIV ABONAŢILOR (detalii aici)
 
CUI: 790660
Data emiterii: 17.02.2009
Data publicării în BPI: 18.02.2009
{mosgoogle left}

1.Date privind dosarul: număr 3282/85/2008, Tribunalul Sibiu, Secţia Comercială si Contencios Administrativ, Judecător-sindic Dumitru Somandra.

2.Arhiva/registratura instanţei: Sibiu, B-dul Victoriei nr.11, tel.217104, programul luni-joi: 8-12, vineri: 8-11.

3.Debitor: SC Sira SRL, CUI RO 790660, J32/ 273/1991, cu sediul în Sibiu, str. Nicolae Teclu nr.5.

4.Creditor: SC Andasil Impex SRL, CUI RO 10081878, J 32/576/1997.

5.Administrator judiciar: Apostu Daniela, CIF 20570847, sediul: Sibiu, str. Dr. Ioan Ratiu nr.1, ap.2, nr. în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B1700, tel./fax 0269.210676, e-mail av.apostu@yahoo.com.

6.Subsemnata Apostu Daniela, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Sira SRL,conform Sentinţei comerciale nr.83/C/26.01.2009 pronunţată de Tribunalul Sibiu, secţia comerciala si de contencios administrativ, în dosarul nr.3282/85/2008, în temeiul art.61 din Legea privind procedura insolvenţei, coroborat cu art.33 alin.(6) din acelasi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Sira SRL prin sentinţa nr. 83/C/26.01.2009 pronunţată de Tribunalul Sibiu, Secţia Comerciala si Contencios Administrativ, în dosarul nr. 3282/85/2008.

7.1.Debitorul SC Sira SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Sira SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 23.02.2009.
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 02.03.2009, termenul pentru soluţionarea contestaţiilor 09.03.2009 si pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor 30.03.2009.

8.Adunarea creditorilor va avea loc în 06.04.2009, ora 11, la Tribunalul Sibiu, cu ordinea de zi alegerea comitetului creditorilor.

ANTIŢEPARI VĂ RECOMANDĂ