Subscrie la newsletter
Înregistrare

Dacă aveţi cec-uri sau Bilete la Ordin refuzate la plată de către beneficiarii produselor / serviciilor dumneavoastră, trimiteţi o "sesizare" la: flux@antitepari.ro
Start Buletinul Insolventei NEAMT CANGURO WOOL SRL - notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CANGURO WOOL SRL - notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 3222389
Data emiterii: 06.03.2009
Data publicării în BPI: 20.03.2009
{mosgoogle right}

1.Date privind dosarul: număr dosar 440/103/2009, Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător - sindic Maria Atudosiei.

2.Arhiva/registratura instanţei: B-dul Republicii, nr.16, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, număr de telefon 0233/212294, programul arhivei/registraturii instanţei luni - vineri orele 8 - 16.

3.1.Debitor: SC Canguro Wool SRL, CIF  3222389, sediul social str. Barajului, nr.73, Bicaz, judeţul Neamţ, număr de ordine în Registrul Comerţului J27/2159/1992.

3.2.Administrator special: nu a fost desemnat.

4.Creditori: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ, B-dul Traian, nr.19 bis, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, SC Sabofil SRL, str. Mihai Eminescu nr.16, bl. E3, sc. A, ap. 9, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.

5.Administrator judiciar: RDV Insolvenţă SPRL, CIF  20652920, număr înregistrare Registrul Societăţilor Profesionale  0032, sediul social Bulevardul Traian, nr.80, bl. H3, sc. A, ap.  27, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, tel./fax:  0333/407534, e-mail: rdvinsolventa@neamt.rdsmail.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Stroe Daniela.

5.Subscrisa RDV Insolvenţă SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Canguro Wool SRL conform încheierii  de  şedinţă  din  data  de 25.02.2009,  pronunţată  de  Tribunalul  Neamţ,  Secţia  Comercială  şi  Contencios Administrativ, în dosarul nr.440/103/2009, în temeiul art.61 şi art.62 alin.(1) şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 din acelaşi act normativ, notifică:

6.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Canguro Wool SRL prin încheierea de şedinţă din data de 25.02.2009,  pronunţată  de  Tribunalul  Neamţ,  Secţia  Comercială  şi  Contencios  Administrativ,  în  dosarul nr.440/103/2009.

7.1.Debitorul SC Canguro Wool SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Canguro Wool SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 09.04.2009. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul  limită  pentru  verificarea  creanţelor,  întocmirea,  afişarea  şi  comunicarea  tabelului  preliminar  al creanţelor  este 08.05.2009;  Termenul  pentru  soluţionarea  eventualelor  contestaţii  formulate  împotriva  tabelului preliminar al creanţelor este 20.05.2009; Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 18.06.2009; Termenul limită de depunere a eventualelor opoziţii la hotărârea de deschidere a procedurii este de 15 zile de la notificare.

8.Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc în Piatra Neamţ, B-dul Decebal, nr.3, bl. E2 (bloc turn Ozana), et.  1, ap.  20, judeţul Neamţ, la data de  14.05.2009, ora 11.00 având ca ordine de zi: prezentarea stadiului procedurii, desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui comitetului creditorilor, confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea onorariului acestuia.

ANTIŢEPARI VĂ RECOMANDĂ